Evropská legislativa v oblasti životního prostředí neustále zpřísňuje emisní limity při spalování kontaminovaných paliv. Jelikož je nutné tyto požadavky na emise dodržovat, bylo nezbytné vyvíjet účinnější filtrační materiály, které tyto limity plní. 

Za tímto účelem začala naše firma vyvíjet a konstruovat keramické a látkové filtrační jednotky nejvyšší kvality.

Keramické

spalinové filtry

Látkové

spalinové filtry

SPALINOVÉ FILTRY PRO VÝKON KOTLŮ
OD 150 KW DO 3000 KW​

Keramická filtrace

Látková filtrace

Keramické filtry lze používat v provozech, kde se nachází:

spalinové filtry

OD 150 KW DO 300KW

Jak to celé pracuje?

Při vstupu do filtrační jednotky se snižuje rychlost horkých plynů, odletových částic TZL, které se zachycují v pórech keramických elementů na vnější nečisté straně. Když se elementy dostatečně zanesou pevnými částicemi, nastává regenerace zpětným profukem přes čistou vnitřní stranu. Všechny nánosy částic padají směrem dolů do sběrné nádoby, odkud se odstraní ručně nebo automaticky pomocí šnekového dopravníku.

Galerie

Keramické filtrační elementy

Prvky filtrační jednotky

  1. Servisní poklop (uzávěr)
  2. Tlakové čistící ventily
  3. Tlaková nádoba
  4. Sběrná nádoba popelu filtrační jednotky (Možnost automatického vyprázdnění popelníku)
  5. Připojení na komínový systém
  6. Prostor na odvod přefiltrovaného horkého vzduchu
  7. Keramické filtrační elementy
  8. Modulární připojení filtračních jednotek
  9. Vysokoodolná protipožární izolace

Řídící systém

- Vlastní řídící systém
- Vzdálená správa
- Servisní dispečink

Fakturační adresa

Copyright 2018 MaR Technology s.r.o. | Keramické a látkové spalinové filtry | All Rights Reserved | Created by Studio Lukáš Chlebik